Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

PROPOSED AMENDED PENALTY POINT POLICY AND PROCEDURE

26/09/2014 - PROPOSED AMENDED PENALTY POINT POLICY AND PROCEDURE

PENDERFYNWYD:-

 

 (a)      cymeradwyo’r Polisi a Gweithdrefn Pwyntiau Cosb diwygiedig fel y manylwyd yn Atodiad A i'r adroddiad, i gymryd lle'r Cynllun Pwyntiau Cosb presennol sydd yn y "Llyfr Glas" – Amodau Trwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat y Cyngor, a

 

 (b)      bod y cynllun yn cael ei weithredu o 1 Tachwedd 2014, gyda chyfnod gras o un mis cyn gorfodi'r cynllun.