Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

APPLICATION FOR A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - APPLICANT NO. 043844

06/03/2014 - APPLICATION FOR A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - APPLICANT NO. 043844

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais ar gyfer trwydded gyrrwr cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif 043844.