Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

COMMON ALLOCATIONS POLICY - SINGLE ACCESS ROUTE TO HOUSING

16/01/2014 - COMMON ALLOCATIONS POLICY - SINGLE ACCESS ROUTE TO HOUSING

PENDERFYNWYD bod y Cabinet -

 

(a)       yn cymeradwyo'r Polisi Gosod Cyffredin ar gyfer Sir Ddinbych fel y manylir yn Atodiad A i'r adroddiad,

 

(b)       yn gofyn i swyddogion adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Archwilio ar y camau i'w cymryd mewn perthynas â'r materion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau fel y nodir yn Atodiad C i'r adroddiad a phwyntiau pellach a godwyd gan aelodau etholedig yn y Cabinet.