Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

REVIEW OF HOUSE TO HOUSE AND STREET COLLECTION POLICIES

20/09/2013 - REVIEW OF HOUSE TO HOUSE AND STREET COLLECTION POLICIES

PENDERFYNWYD cefnogi ac argymell bod y Cyngor Sir yn cymeradwyo ac yn mabwysiadu’r polisïau drafft ar gyfer Casgliadau o Ddrws i Ddrws (gwelwch Atodiad A i'r adroddiad) a Chasgliadau ar y Stryd (gwelwch Atodiad C i’r adroddiad).