Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

THE FORMER NORTH WALES HOSPITAL, DENBIGH

01/08/2013 - THE FORMER NORTH WALES HOSPITAL, DENBIGH

PENDERFYNWYD bod y Cabinet -

 

(a)       yn cefnogi cyflwyno Gorchymyn Prynu Gorfodol ac yn argymell bod y Pwyllgor Cynllunio hefyd yn awdurdodi hyn.

 

(b)       yn rhoi cefnogaeth i Swyddogion wneud cynnig i brynu’r safle yn seiliedig ar ymateb y Prisiwr Annibynnol a ffactorau pwysig eraill.

 

 (c)       y dylid, cyn prynu’r safle’n ffurfiol, drwy Orchymyn Prynu Gorfodol neu drwy drafodaethau, dderbyn awdurdodiad pellach gan y Cabinet.