Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

PROCEDURES FOR NEW AND REVISED POLICIES

18/06/2013 - PROCEDURES FOR NEW AND REVISED POLICIES

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gweithdrefnau ar gyfer llunio polisïau trwyddedu newydd ac adolygu polisïau cyfredol (fel y nodir yn yr atodiad sydd ynghlwm wrth yr adroddiad).