Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

LICENSING COMMITTEE PROCEDURES FOR DETERMINING HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE DRIVER APPLICATIONS AND REVIEWS

18/06/2013 - LICENSING COMMITTEE PROCEDURES FOR DETERMINING HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE DRIVER APPLICATIONS AND REVIEWS

PENDERFYNWYD cymeradwyo trefniadau’r Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer penderfynu ar geisiadau ac  adolygiadau cerbydau hacni a gyrwyr hurio preifat (fel y nodir yn yr atodiad sydd ynghlwm wrth yr adroddiad).