Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

ADOPTION OF THE NORTH WALES REGIONAL ECONOMIC FRAMEWORK

09/06/2022 - ADOPTION OF THE NORTH WALES REGIONAL ECONOMIC FRAMEWORK

PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn cefnogi a mabwysiadu Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru.