Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

COUNCIL PERFORMANCE SELF-ASSESSMENT 2021 TO 2022

09/06/2022 - COUNCIL PERFORMANCE SELF-ASSESSMENT 2021 TO 2022

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cadarnhau fod yr Adroddiad Hunanasesu Perfformiad yn adlewyrchiad cywir o Berfformiad y Cyngor yn ystod 2021/22 ac yn argymell fod y Cyngor yn ei gymeradwyo.