Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

FEEDBACK FROM COMMITTEE REPRESENTATIVES

23/06/2022 - FEEDBACK FROM COMMITTEE REPRESENTATIVES

Dim.

 

 

Cyn cau'r cyfarfod estynnodd y Cadeirydd ei ddiolch diffuantaf i’r Is-gadeirydd am ei holl gefnogaeth, i aelodau’r Pwyllgor am eu gwaith diwyd ac adeiladol ac i’r staff am eu holl gefnogaeth yn ystod tymor y Cyngor presennol.  Dymunodd yn dda i bawb ar gyfer y dyfodol.

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12:55pm