Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

Cofnodion

23/06/2022 - Cofnodion

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2022.  Penderfynwyd:  y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2022 fel cofnod cywir o’r cyfarfod.

 

Ni chodwyd unrhyw fater cysylltiedig â chynnwys y cofnodion.