Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

23/06/2022 - MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Nid oedd unrhyw faterion brys wedi’u codi gyda’r Cadeirydd cyn y cyfarfod.