Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

DATGANIADAU O FUDDIANT

23/06/2022 - DATGANIADAU O FUDDIANT

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad ag unrhyw eitem.

 

Cynghorwyd y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies nad yw cynorthwyo cymydog â materion yn ymwneud â llifogydd yn rhinwedd ei swydd fel aelod ward yn fater y mae angen i ddatgan fel budd personol yn eitem 6.