Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

DYRANNU CONTRACT ADEILADU AR GYFER PROSIECT GWELLA HEOL Y CASTELL, LLANGOLLEN 2020

13/09/2021 - DYRANNU CONTRACT ADEILADU AR GYFER PROSIECT GWELLA HEOL Y CASTELL, LLANGOLLEN 2020

I gymeradwyo dyfarnu’r contract adeiladu ar gyfer prosiect gwella Heol y Castell Llangollen 2020 i Adrian Parry Construction Limited.