Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

REVIEW OF HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE LICENSING POLICY AND CONDITIONS

05/07/2021 - REVIEW OF HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE LICENSING POLICY AND CONDITIONS

PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor yn -

 

 (a)      cymeradwyo’r adolygiad o’r Polisi Trwyddedu cyfredol sy’n ymwneud â Cherbydau Hacni (Tacsi) a Cherbydau, Gyrwyr a Gweithredwyr Hurio Preifat yn unol â Safonau Statudol newydd yr Adran Gludiant ac Argymhellion Cysoni Trwyddedu Tacsi a Cherbydau Hurio Preifat, a

 

 (b)      awdurdodi swyddogion i ymgynghori gyda’r fasnach a’r cyhoedd ehangach (gan gynnwys sefydliadau lleol perthnasol) ar ddatganiad drafft o'r Polisi Trwyddedu.