Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

PENODI IS-GADEIRYDD

14/06/2019 - PENODI IS-GADEIRYDD

PENDERFYNWYD penodi'r Cynghorydd Brian Jones yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.