Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

Penodi Cadeirydd

14/06/2019 - Penodi Cadeirydd

PENDERFYNWYD penodi'r Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.