Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

UPDATE ON THE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE CONVICTION POLICY

15/06/2018 - UPDATE ON THE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE CONVICTION POLICY

PENDERFYNWYD bod aelodau yn -

 

(a)       Awdurdodi swyddogion i barhau i asesu’r effaith ar fabwysiadu Polisi Perthnasedd Euogfarnau'r Sefydliad Trwyddedu ochr yn ochr ag adolygiad Llywodraeth Cymru ac adrodd yn ôl i gyfarfod pwyllgor yn y dyfodol.

 

(b)       Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion adolygu’r Polisi Euogfarnau presennol ac adrodd yn ôl yn y cyfarfod Pwyllgor nesaf.