Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

DATGANIADAU O FUDDIANT

15/06/2018 - DATGANIADAU O FUDDIANT

Datganodd y Cynghorydd Barry Mellor ddiddordeb personol sy’n rhagfarnu yn eitem 7 ar yr Agenda - Adolygu Trwydded i Yrru Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat.