Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

REVIEW - GAMBLING ACT 2005 STATEMENT OF PRINCIPLES

22/09/2017 - REVIEW - GAMBLING ACT 2005 STATEMENT OF PRINCIPLES

PENDERFYNWYD bod aelodau’n nodi cynnwys yr adroddiad ac yn awdurdodi swyddogion i barhau i weithio ar y polisi drafft drwy gasglu unrhyw ymatebion a gafwyd, a chyflwyno aelodau gyda fersiwn terfynol i’w ystyried yn y cyfarfod nesaf yn Rhagfyr 2017.