Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

REVIEW OF HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE DRIVER REGIME

22/09/2017 - REVIEW OF HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE DRIVER REGIME

PENDERFYNWYD

 

(a)       nodi cynnwys yr adroddiad, a

 

(b)      bod swyddogion yn cael eu cyfarwyddo i ddechrau gweithio ar bolisi drafft gan ystyried barn yr aelodau ac unrhyw ddatblygiadau o broses Llywodraeth Cymru, ac awdurdodi ymgynghoriad Sir Ddinbych â phartïon â diddordeb, ac adrodd yn ôl i gyfarfod o'r pwyllgor yn y dyfodol.