Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2015/16

11/06/2015 - LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2015/16

PENDERFYNWYD -

 

(a)       tynnu’r broses o reoleiddio Cerbydau Hacni oddi ar Raglen Gwaith i’r Dyfodol 2015/16, a 

 

(b)       chymeradwyo rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu a blaenoriaethau’r Adain Trwyddedu ar gyfer 2015/16.