Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

REVIEW OF A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - DRIVER NO. 047857

05/12/2014 - REVIEW OF A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - DRIVER NO. 047857

PENDERFYNWYD bod yr adolygiad o drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat a roddwyd i Yrrwr Rhif 047857 yn cael ei ohirio nes ceir canlyniad yr achos troseddol yn yr achos hwn.