Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol

Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker

63 Pen y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker

Lawrlwytho Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker fanylion cysylltu fel ffeil CSV

michelle.walker@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd James Elson

Perthewig
Trefnant
Dinbych
LL16 4UE

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd James Elson

Lawrlwytho Y Cynghorydd James Elson fanylion cysylltu fel ffeil CSV

james.elson@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Bobby Feeley

Branas
Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 2SH

01824 705040

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Bobby Feeley

Lawrlwytho Y Cynghorydd Bobby Feeley fanylion cysylltu fel ffeil CSV

bobby.feeley@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Jon Harland

d/o Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Jon Harland

Lawrlwytho Y Cynghorydd Jon Harland fanylion cysylltu fel ffeil CSV

jonathan.harland@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Martyn Hogg

c/o County Hall
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Martyn Hogg

Lawrlwytho Y Cynghorydd Martyn Hogg fanylion cysylltu fel ffeil CSV

martyn.hogg@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Delyth Jones

31 Y Maes
Dinbych
LL16 3JR

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Delyth Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Delyth Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Paul Keddie

Ty Cae'r Onnen
48 Regent Street
Llangollen
LL20 8HS

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Paul Keddie

Lawrlwytho Y Cynghorydd Paul Keddie fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Paul.Keddie@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Barry Mellor (Cadeirydd)

32 Hardy Avenue
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 3BG

07795 649386

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Barry Mellor

Lawrlwytho Y Cynghorydd Barry Mellor fanylion cysylltu fel ffeil CSV

barry.mellor@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Fachwen
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan
LL18 2TP

07813 550998

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Arwel Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Peter Scott

51 Bishops Walk
Llanelwy
LL17 0SU

01745 583504

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Peter Scott

Lawrlwytho Y Cynghorydd Peter Scott fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Peter.Scott@denbighshire.gov.uk