Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

36 North Drive,
Y Rhyl
LL18 4SP

01745 331082

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

jeanette.c.jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Geoffrey David Corry

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Gwelfryn
1 Ffordd Glascoed
Cefn Meiriadog
Abergele
LL22 9DW

01745 582740 / 403924

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Lawrlwytho Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies fanylion cysylltu fel ffeil CSV

meirick.davies@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Rachel Flynn

42 Ffordd Pant-y-Celyn
Prestatyn
LL19 8YJ

07557 017020

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Rachel Flynn

Lawrlwytho Y Cynghorydd Rachel Flynn fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Rachel.Flynn@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Chris Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

45 Rhodfa Plas Uchaf
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 9NR

01745 854132

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Carson Irving fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.irving@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Ifor Lloyd

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Melvyn Mile

14 Tan y Plas
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8NQ

07772 355302

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Melvyn Mile

Lawrlwytho Y Cynghorydd Melvyn Mile fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Melvyn.Mile@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Donald Milne

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Elizabeth Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Fachwen
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan
LL18 2TP

01745 590869

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Arwel Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Harry Saville

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Nigel Smith (Is-Gadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Graham Timms (Cadeirydd)

c/o Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd Sir
Ffordd Wynnstay
RHUTHUN
LL15 1YN

07743 335779

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Graham Timms

Lawrlwytho Y Cynghorydd Graham Timms fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Graham.Timms@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Joan Vaughan

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Hottia Farm
Waen Road
Dyserth
LL18 5SE

01745 570282

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd David Gwyn Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

david.g.williams@denbighshire.gov.uk