Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Pwyllgor Llywio'r Gymraeg

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

01745 336 259

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ellie Marie Chard fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Ann Davies

Hafod
11 Fairlands Crescent
Rhuddlan
Sir Ddinbych
LL18 2TH

01745 591247

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ann Davies

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ann Davies fanylion cysylltu fel ffeil CSV

janetann.davies@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Tony Flynn

44 Grosvenor Road
Prestatyn
LL19 7NP

07789 502 554

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Tony Flynn

Lawrlwytho Y Cynghorydd Tony Flynn fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Tony.Flynn@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Berth
Pentrecelyn
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HH

01824 703128

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

huw.hilditch-roberts@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Fachwen
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan
LL18 2TP

01745 590869

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Arwel Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Anton Sampson

12 Palmeira Gardens
Prestatyn
LL19 9NS

01745 854396

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Anton Sampson

Lawrlwytho Y Cynghorydd Anton Sampson fanylion cysylltu fel ffeil CSV

anton.sampson@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Graham Timms (Cadeirydd)

Lyndonhurst
Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8SS

07743 335779

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Graham Timms

Lawrlwytho Y Cynghorydd Graham Timms fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Graham.Timms@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Joe Welch

Plas Farm
Nantglyn
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 5RB

07979 102346

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Joe Welch

Lawrlwytho Y Cynghorydd Joe Welch fanylion cysylltu fel ffeil CSV

joseph.welch@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Emrys Wynne (Is-Gadeirydd)

Rhos Goch
81 Erw Goch
Rhuthun
LL15 1RS

01824 704772
07976 410 593

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Emrys Wynne

Lawrlwytho Y Cynghorydd Emrys Wynne fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk

 

 
Yn ôl i'r brig