Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Tom Barham

(Ni roddir cyfeiriad)

Iwan Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Hugh Evans

Bryndy
Llanelidan
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HY

01824 750635
07824820525

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.evans@denbighshire.gov.uk

Richard Firth

(Ni roddir cyfeiriad)

Gordon Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Mark Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Stephen Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Bethan Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Wendy Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Helen Macarthur

(Ni roddir cyfeiriad)

Judith Magaw

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Carol Marubbi

(Ni roddir cyfeiriad)

Helen Millband

(Ni roddir cyfeiriad)

Sam Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

Vicky Poole

(Ni roddir cyfeiriad)

Sarah Schofield

(Ni roddir cyfeiriad)

Simon Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Sian Williams (Cadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Louise Woodfine

(Ni roddir cyfeiriad)