Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Councillor Glyn Banks

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Derek Butler

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Bobby Feeley

Branas
Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 2SH

01824 705040

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Bobby Feeley

Lawrlwytho Y Cynghorydd Bobby Feeley fanylion cysylltu fel ffeil CSV

bobby.feeley@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Hugh Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd David Kelly

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Tony Thomas (Cadeirydd)

ty canol
Y Rhyl
Y Rhyl
LL18 3AY

01745 330 868
07484 807 285

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Tony Thomas

Lawrlwytho Y Cynghorydd Tony Thomas fanylion cysylltu fel ffeil CSV

tony.thomas@denbighshire.gov.uk