Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Pwyllgor Trwyddedu

Y Cynghorydd Joan Butterfield

20 Ffordd Tynewydd
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 3BB

01745 332015

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Joan Butterfield

Lawrlwytho Y Cynghorydd Joan Butterfield fanylion cysylltu fel ffeil CSV

joan.butterfield@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

01745 336 259

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ellie Marie Chard fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Pen y Dalar
Cynwyd
Corwen
LL21 0NX

01490 413308

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Lawrlwytho Y Cynghorydd Gwyneth Ellis fanylion cysylltu fel ffeil CSV

gwyneth.ellis@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Bobby Feeley (Cadeirydd)

Branas
Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 2SH

01824 705040

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Bobby Feeley

Lawrlwytho Y Cynghorydd Bobby Feeley fanylion cysylltu fel ffeil CSV

bobby.feeley@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving (Is-Gadeirydd)

45 Rhodfa Plas Uchaf
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 9NR

01745 854132

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Carson Irving fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.irving@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Alan James

13 Weaver Avenue
Y Rhyl
LL18 4HL

01745 339847

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Alan James

Lawrlwytho Y Cynghorydd Alan James fanylion cysylltu fel ffeil CSV

alan.james@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Brian Jones

17 Avondale Drive
Y Rhyl
LL18 4EL

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Brian Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Brian Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Brian.Jones@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Delyth Jones

31 Y Maes
Dinbych
LL16 3JR

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Delyth Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Delyth Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Paul Keddie

Ty Cae'r Onnen
48 Regent Street
Llangollen
LL20 8HS

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Paul Keddie

Lawrlwytho Y Cynghorydd Paul Keddie fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Paul.Keddie@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Win Mullen-James

13 Weaver Avenue
Y Rhyl
LL18 4HL

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Win Mullen-James

Lawrlwytho Y Cynghorydd Win Mullen-James fanylion cysylltu fel ffeil CSV

win.mullen-james@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Andrea Tomlin

58 Nant Hall Road
Prestatyn
LL19 9LP

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Andrea Tomlin

Lawrlwytho Y Cynghorydd Andrea Tomlin fanylion cysylltu fel ffeil CSV

andrea.tomlin@denbighshire.gov.uk