Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Pwyllgor Trwyddedu

Y Cynghorydd Joan Butterfield

20 Ffordd Tynewydd
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 3BB

01745 332015

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Joan Butterfield

Lawrlwytho Y Cynghorydd Joan Butterfield fanylion cysylltu fel ffeil CSV

joan.butterfield@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving (Cadeirydd)

45 Rhodfa Plas Uchaf
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 9NR

01745 854132

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Carson Irving fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.irving@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Brian Jones (Is-Gadeirydd)

17 Avondale Drive
Y Rhyl
LL18 4EL

07880 554 034

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Brian Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Brian Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Brian.Jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Barry Mellor

32 Hardy Avenue
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 3BG

01745 350067

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Barry Mellor

Lawrlwytho Y Cynghorydd Barry Mellor fanylion cysylltu fel ffeil CSV

barry.mellor@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Melvyn Mile

14 Tan y Plas
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8NQ

07772 355302

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Melvyn Mile

Lawrlwytho Y Cynghorydd Melvyn Mile fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Melvyn.Mile@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Merfyn Parry

Hwylfa House
Llandyrnog
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 4HG

01824 790338
07836208446

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Merfyn Parry

Lawrlwytho Y Cynghorydd Merfyn Parry fanylion cysylltu fel ffeil CSV

merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Pete Prendergast

53 Bryn Cwnin Road
Y Rhyl
LL18 4UB

01745 336152

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Pete Prendergast

Lawrlwytho Y Cynghorydd Pete Prendergast fanylion cysylltu fel ffeil CSV

pete.prendergast@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Fachwen
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan
LL18 2TP

01745 590869

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Arwel Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Peter Scott

51 Bishops Walk
Llanelwy
LL17 0SU

01745 583504

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Peter Scott

Lawrlwytho Y Cynghorydd Peter Scott fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Peter.Scott@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Rhys Thomas

Perth y Rhos
Ffordd Ystrad
Dinbych
LL16 3HE

07977 911 300

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Rhys Thomas

Lawrlwytho Y Cynghorydd Rhys Thomas fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Rhys.Thomas@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Huw Williams

Fferm Rhesgoed
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YE

01824 709750

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Huw Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Huw Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

huw.o.williams@sirddinbych.gov.uk