Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Cabinet

Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Pen y Dalar
Cynwyd
Corwen
LL21 0NX

01490 413308

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Lawrlwytho Y Cynghorydd Gwyneth Ellis fanylion cysylltu fel ffeil CSV

gwyneth.ellis@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Gill German

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

01824 706003
07795 652824

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gill German

Lawrlwytho Y Cynghorydd Gill German fanylion cysylltu fel ffeil CSV

gill.german@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Elen Heaton

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Elen Heaton

Lawrlwytho Y Cynghorydd Elen Heaton fanylion cysylltu fel ffeil CSV

elen.heaton@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Julie Matthews

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Julie Matthews

Lawrlwytho Y Cynghorydd Julie Matthews fanylion cysylltu fel ffeil CSV

julie.matthews@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Jason McLellan

d/o Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

01824 706140
07795 652722

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Jason McLellan

Lawrlwytho Y Cynghorydd Jason McLellan fanylion cysylltu fel ffeil CSV

jason.mclellan@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Barry Mellor

32 Hardy Avenue
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 3BG

07795 649386

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Barry Mellor

Lawrlwytho Y Cynghorydd Barry Mellor fanylion cysylltu fel ffeil CSV

barry.mellor@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Win Mullen-James

13 Weaver Avenue
Y Rhyl
LL18 4HL

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Win Mullen-James

Lawrlwytho Y Cynghorydd Win Mullen-James fanylion cysylltu fel ffeil CSV

win.mullen-james@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Rhys Thomas

Perth y Rhos
Ffordd Ystrad
Dinbych
LL16 3HE

07977 911 300

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Rhys Thomas

Lawrlwytho Y Cynghorydd Rhys Thomas fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Rhys.Thomas@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Emrys Wynne

Rhos Goch
81 Erw Goch
Rhuthun
LL15 1RS

01824 704772
07976 410 593

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Emrys Wynne

Lawrlwytho Y Cynghorydd Emrys Wynne fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk