Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Pwyllgor Craffu Cymunedau

Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker

63 Pen y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker

Lawrlwytho Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker fanylion cysylltu fel ffeil CSV

michelle.walker@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Karen Anne Edwards (Is-Gadeirydd)

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Karen Anne Edwards

Lawrlwytho Y Cynghorydd Karen Anne Edwards fanylion cysylltu fel ffeil CSV

karen.edwards@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd James Elson

Perthewig
Trefnant
Dinbych
LL16 4UE

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd James Elson

Lawrlwytho Y Cynghorydd James Elson fanylion cysylltu fel ffeil CSV

james.elson@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Jon Harland

d/o Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Jon Harland

Lawrlwytho Y Cynghorydd Jon Harland fanylion cysylltu fel ffeil CSV

jonathan.harland@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Carol Holliday

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Carol Holliday

Lawrlwytho Y Cynghorydd Carol Holliday fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Carol.Holliday@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Alan James

13 Weaver Avenue
Y Rhyl
LL18 4HL

01745 339847

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Alan James

Lawrlwytho Y Cynghorydd Alan James fanylion cysylltu fel ffeil CSV

alan.james@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Brian Jones

17 Avondale Drive
Y Rhyl
LL18 4EL

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Brian Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Brian Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Brian.Jones@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Delyth Jones

31 Y Maes
Dinbych
LL16 3JR

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Delyth Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Delyth Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Merfyn Parry

Hwylfa House
Llandyrnog
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 4HG

01824 790338
07836208446

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Merfyn Parry

Lawrlwytho Y Cynghorydd Merfyn Parry fanylion cysylltu fel ffeil CSV

merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Cheryl Williams

59 Meredith Crescent
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2HP

01745 369299

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Cheryl Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Cheryl Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

cheryl.williams@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Huw Williams (Cadeirydd)

Pen Rhos
Bryn Eryl
Ffordd yr Wyddgrug
Rhuthun, Sir Ddinbych
LL15 1DT

07545 185756

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Huw Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Huw Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

huw.o.williams@sirddinbych.gov.uk