Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Pwyllgor Craffu Perfformiad

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

01745 336 259

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ellie Marie Chard fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Chris Evans

8 Dyffryn Teg
Rhuallt
LL17 0TA

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Chris Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Chris Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

RobertChris.evans@denbighshire.gov.uk

Y cynghorydd Jon Harland

2 Bastion Close
Prestatyn
LL19 7LT

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y cynghorydd Jon Harland

Lawrlwytho Y cynghorydd Jon Harland fanylion cysylltu fel ffeil CSV

jonathan.harland@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Carol Holliday

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Carol Holliday

Lawrlwytho Y Cynghorydd Carol Holliday fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Carol.Holliday@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Alan Hughes

Bryn Gwalia
The Crescent
Corwen
LL21 0BU

01490 412082
0779 9177298

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Alan Hughes

Lawrlwytho Y Cynghorydd Alan Hughes fanylion cysylltu fel ffeil CSV

alan.hughes@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving (Cadeirydd)

45 Rhodfa Plas Uchaf
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 9NR

01745 854132

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Carson Irving fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.irving@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Paul Keddie

Ty Cae'r Onnen
48 Regent Street
Llangollen
LL20 8HS

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Paul Keddie

Lawrlwytho Y Cynghorydd Paul Keddie fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Paul.Keddie@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

44 Love Lane
Dinbych
Sir Ddinbych

01745 813539

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

geraint.lloyd-williams@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Terry Mendies

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Terry Mendies

Lawrlwytho Y Cynghorydd Terry Mendies fanylion cysylltu fel ffeil CSV

terry.mendies@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Gareth Sandilands (Is-Gadeirydd)

16 Llandaff Drive
Prestatyn
LL19 8AS

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gareth Sandilands

Lawrlwytho Y Cynghorydd Gareth Sandilands fanylion cysylltu fel ffeil CSV

gareth.sandilands@denbighshire.gov.uk