Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Y Cynghorydd Joan Butterfield (Cadeirydd)

20 Ffordd Tynewydd
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 3BB

01745 332015

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Joan Butterfield

Lawrlwytho Y Cynghorydd Joan Butterfield fanylion cysylltu fel ffeil CSV

joan.butterfield@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

36 North Drive,
Y Rhyl
LL18 4SP

01745 331082

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

jeanette.c.jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Kelly Clewett

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Kelly Clewett

Lawrlwytho Y Cynghorydd Kelly Clewett fanylion cysylltu fel ffeil CSV

kelly.clewett@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Pauline Edwards

6 Parc Alafowlia
Dinbych
LL16 3HZ

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Pauline Edwards

Lawrlwytho Y Cynghorydd Pauline Edwards fanylion cysylltu fel ffeil CSV

pauline.edwards@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Bobby Feeley

Branas
Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 2SH

01824 705040

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Bobby Feeley

Lawrlwytho Y Cynghorydd Bobby Feeley fanylion cysylltu fel ffeil CSV

bobby.feeley@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Brian Jones

17 Avondale Drive
Y Rhyl
LL18 4EL

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Brian Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Brian Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Brian.Jones@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Terry Mendies

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

07795 659777

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Terry Mendies

Lawrlwytho Y Cynghorydd Terry Mendies fanylion cysylltu fel ffeil CSV

terry.mendies@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Raj Metri

Aashirwad
7 Llwyn Rhuthun
Bodelwyddan
LL18 5WF

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Raj Metri

Lawrlwytho Y Cynghorydd Raj Metri fanylion cysylltu fel ffeil CSV

rajeev.metri@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Fachwen
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan
LL18 2TP

07813 550998

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Arwel Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Hottia Farm
Waen Road
Dyserth
LL18 5SE

01745 570282

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd David Gwyn Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

david.g.williams@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Elfed Williams

Dolwar
Llanrhaeadr
Dinbych
LL16 4NT

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Elfed Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Elfed Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

elfed.williams@denbighshire.gov.uk