Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Rhuddlan

Cyswllt:
Siân Mai Jones

Cyfeiriad:
P O Box 224
Royal Mail
Cyffordd Llandudno
Llandudno
LL30 1QX

William Reginald Davies

Cotswold
Gwindy Street
Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2US

Y Cynghorydd Ann Davies

Hafod
11 Fairlands Crescent
Rhuddlan
Sir Ddinbych
LL18 2TH

01745 591247

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ann Davies

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ann Davies fanylion cysylltu fel ffeil CSV

janetann.davies@denbighshire.gov.uk

Charlotte Frobisher

(Ni roddir cyfeiriad)

Sydney Gaskin

8 Abbey Court
Rhyl Road
Rhuddlan
LL18 2TZ

Michael Edward Kermode

4 Bryn Hafod
Rhuddlan
LL18 2TB

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Fachwen
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan
LL18 2TP

01745 590869

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Arwel Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Gareth Owen Rowlands

Springfield
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2TP

Gareth Smith

5 Maes Alaw
Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2YU

Andrew Thomas Smith

43 Coetiau Postal
Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2SF