Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Llanynys

Cyswllt:
Mr Gwyn Davies

Cyfeiriad:
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Sian Eryddon Davies

Pantglas Isa
Bontuchel
Rhuthun
LL15 2BS

Christopher Michael Denman

22 Cilgwyn
Rhewl
Rhuthun
LL15 2TT

Ian Hession

9 Bro Clywedog
Rhewl
Rhuthun
LL15 1BA

Arwel Meirion Jones

Tyddyn Isaf
Rhewl
Rhuthun
LL15 1UH

Iona Elizabeth Jones

14 Bro Clywedog
Rhewl
Rhuthun
LL15 1BA

David Brynle Mars Lloyd

Pen Y Bryn
Llanynys
Dinbych
LL16 4PB

Dewi Wyn Roberts

Bodynys
Rhewl
Rhuthun
LL15 1UL

Clwyd Thomas

Bodhyfryd
Rhewl
Rhuthun
LL15 1TW

Dewi Wyn Wilkinson

Pant Glas Canol
Bontuchel
Rhuthun
LL15 2BS

 

 
Yn ôl i'r brig