Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Llanelidan

Cyswllt:
Sian E Thomas

Cyfeiriad:
Blaen Ial
Bryneglwys
Corwen
Sir Ddinbych
LL21 9LE

John Arthur Brooks

Llys y Wennol
Rhydymeudwy
Rhuthun
LL15 2SU

Y Cynghorydd Hugh Evans

Bryndy
Llanelidan
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HY

01824 750635
07824820525

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.evans@denbighshire.gov.uk

Iola Ann Jones

Bwthyn 1 Tynymynydd
Llanelidan
Rhuthun
LL15 2RN

David Michael Andrew Roberts

Sowrach Old Farmhouse
Llanelidan
Rhuthun
LL15 2RW

John Howard Roberts

4 Hendre Cottages
Llanelidan
Rhuthun
LL15 2RA

Richard Salisbury

Pen y Graig
Llanelidan
Rhuthun
LL15 2TE

 

 
Yn ôl i'r brig