Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Llandyrnog

Cyswllt:
Mr R Bryn Davies

Cyfeiriad:
Bryn Ffolt
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4HN

Violet Gwendolen Butler

The Coach House
Fron Yw
Llangwyfan
Nr Denbigh
LL16 4LU

Arwyn Evans

Ysgubor Efa
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4LT

Gwilym Charles Evans

Glennydd
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4HB

Peter Gore-Rees

Henfelin
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4EU

Ruth Griffith

Glanrafon
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4HB

John Francis McGuire

Bodlondeb
Llandyrnog
LL16 4HN

Y Cynghorydd Merfyn Parry

Hwylfa House
Llandyrnog
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 4HG

01824 790338
07836208446

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Merfyn Parry

Lawrlwytho Y Cynghorydd Merfyn Parry fanylion cysylltu fel ffeil CSV

merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Aled Vaughan Thomas

The Old Stables
Plas Bennett
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4EU

Anne V Williams

Glyn Arthur
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4NB

Elaine Williams

2 Tan Y Ffordd
Llangwyfan
Dinbych
LL16 4LU

Hazel Wright

Lodge Farm
Llangynhafal
Dinbych
LL16 4LP