Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Llandegla

Cyswllt:
Mr Ifan Gwyn Davies

Cyfeiriad:
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2AU