Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Corwen Town Council

Cyswllt:
Philomena Hearn

Cyfeiriad:
London House
The Square
Corwen
LL21 0DE

Andrew P Ballard

Arosfa
4 Westbourne Terrace
Corwen
LL21 0AR

Carole Ann Derbyshire-Styles

Bwthyn Bryn Derwen
Cynwyd
Corwen
LL21 0HP

Gordon Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

John Edwin Jones

Ty Mawr
Tir Llannerch
Carrog
Corwen
LL21 9BH

David Christopher Jones

112 Maesafallen
Corwen
LL21 9AD

Deborah Jane Jones

21 Maes Owain
Glyndyfrdwy
Corwen
LL21 9HF

Robert Glaves White Roberts

Tyn Ddol
Y Lôn Lâs
Corwen
LL21 0DN

John A Rostron

Ty Newydd
Glyndyfrdwy
Corwen
LL21 9HL

 

 
Yn ôl i'r brig