Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Susan Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Suzy Sturley

(Ni roddir cyfeiriad)

Dominic Oakes

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Parch. Brian Huw Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Parch. Martin Evans-Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Tania ap Siôn

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

01745 336 259

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ellie Marie Chard fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Jennie Downes

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Cheryl Williams

59 Meredith Crescent
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2HP

01745 369299

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Cheryl Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Cheryl Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

cheryl.williams@denbighshire.gov.uk

Collette Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

Leah Crimes

(Ni roddir cyfeiriad)

Sarah Griffiths

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Ann Davies

c/o Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ann Davies

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ann Davies fanylion cysylltu fel ffeil CSV

janetann.davies@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Gill German

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

01824 706003
07795 652824

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gill German

Lawrlwytho Y Cynghorydd Gill German fanylion cysylltu fel ffeil CSV

gill.german@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Merfyn Parry

Hwylfa House
Llandyrnog
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 4HG

01824 790338
07836208446

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Merfyn Parry

Lawrlwytho Y Cynghorydd Merfyn Parry fanylion cysylltu fel ffeil CSV

merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Huw Williams

Pen Rhos
Bryn Eryl
Ffordd yr Wyddgrug
Rhuthun, Sir Ddinbych
LL15 1DT

07545 185756

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Huw Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Huw Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

huw.o.williams@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Delyth Jones

31 Y Maes
Dinbych
LL16 3JR

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Delyth Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Delyth Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Emrys Wynne

Rhos Goch
81 Erw Goch
Rhuthun
LL15 1RS

01824 704772
07976 410 593

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Emrys Wynne

Lawrlwytho Y Cynghorydd Emrys Wynne fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk