Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Pwyllgor Safonau

Julia Hughes (Cadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Anne Mellor (Is-Gadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Peter Lamb

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Gordon Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Bobby Feeley

Branas
Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 2SH

01824 705040

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Bobby Feeley

Lawrlwytho Y Cynghorydd Bobby Feeley fanylion cysylltu fel ffeil CSV

bobby.feeley@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

45 Rhodfa Plas Uchaf
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 9NR

01745 854132

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Carson Irving fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.irving@denbighshire.gov.uk

Samuel Jones

(Ni roddir cyfeiriad)