Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Cyngor Sir

Y Cynghorydd Brian Blakeley

12 Cambrian Walk
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 4UR

01745 342550

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Brian Blakeley

Lawrlwytho Y Cynghorydd Brian Blakeley fanylion cysylltu fel ffeil CSV

brian.blakeley@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Joan Butterfield

20 Ffordd Tynewydd
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 3BB

01745 332015

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Joan Butterfield

Lawrlwytho Y Cynghorydd Joan Butterfield fanylion cysylltu fel ffeil CSV

joan.butterfield@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

36 North Drive,
Y Rhyl
LL18 4SP

01745 331082

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

jeanette.c.jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

01745 336 259

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ellie Marie Chard fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Ann Davies

Hafod
11 Fairlands Crescent
Rhuddlan
Sir Ddinbych
LL18 2TH

01745 591247

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ann Davies

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ann Davies fanylion cysylltu fel ffeil CSV

janetann.davies@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies

c/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

07551737776

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies

Lawrlwytho Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Davies.Gareth@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Gwelfryn
1 Ffordd Glascoed
Cefn Meiriadog
Abergele
LL22 9DW

01745 582740 / 403924

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Lawrlwytho Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies fanylion cysylltu fel ffeil CSV

meirick.davies@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Pen y Dalar
Cynwyd
Corwen
LL21 0NX

01490 413308

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Lawrlwytho Y Cynghorydd Gwyneth Ellis fanylion cysylltu fel ffeil CSV

gwyneth.ellis@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Peter Evans

1 LLwyn Mesen
Gallt Melyd
Sir Ddinbych
LL19 8NS.

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Peter Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Peter Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

peter.evans@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Hugh Evans

Bryndy
Llanelidan
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HY

01824 750635
07824820525

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.evans@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Bobby Feeley

Branas
Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 2SH

01824 705040

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Bobby Feeley

Lawrlwytho Y Cynghorydd Bobby Feeley fanylion cysylltu fel ffeil CSV

bobby.feeley@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Rachel Flynn

42 Ffordd Pant-y-Celyn
Prestatyn
LL19 8YJ

07557 017020

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Rachel Flynn

Lawrlwytho Y Cynghorydd Rachel Flynn fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Rachel.Flynn@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Tony Flynn

44 Grosvenor Road
Prestatyn
LL19 7NP

07789 502 554

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Tony Flynn

Lawrlwytho Y Cynghorydd Tony Flynn fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Tony.Flynn@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Berth
Pentrecelyn
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HH

01824 703128

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

huw.hilditch-roberts@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Martyn Holland

19 Maes Ial
Llanarmon yn Ial
Sir Ddinbych
CH7 4PZ

01824 780703

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Martyn Holland

Lawrlwytho Y Cynghorydd Martyn Holland fanylion cysylltu fel ffeil CSV

martyn.holland@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Alan Hughes

Bryn Gwalia
The Crescent
Corwen
LL21 0BU

01490 412082
0779 9177298

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Alan Hughes

Lawrlwytho Y Cynghorydd Alan Hughes fanylion cysylltu fel ffeil CSV

alan.hughes@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

45 Rhodfa Plas Uchaf
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 9NR

01745 854132

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Carson Irving fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.irving@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Alan James (Cadeirydd)

13 Weaver Avenue
Y Rhyl
LL18 4HL

01745 339847

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Alan James

Lawrlwytho Y Cynghorydd Alan James fanylion cysylltu fel ffeil CSV

alan.james@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Brian Jones

17 Avondale Drive
Y Rhyl
LL18 4EL

07880 554 034

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Brian Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Brian Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Brian.Jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Pat Jones

9 Llys Pen y Cefndy
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2DY

01745 330589

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Pat Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Pat Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

pat.jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Tina Jones

106 Ffordd Gallt Melyd
Prestatyn
LL19 8RL

01745 856683

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Tina Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Tina Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Jones.Tina@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Gwyneth Kensler

44 Stryd y Dyffryn
Dinbych
LL16 4BW

01745 814323

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gwyneth Kensler

Lawrlwytho Y Cynghorydd Gwyneth Kensler fanylion cysylltu fel ffeil CSV

gwyneth.kensler@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

44 Love Lane
Dinbych
Sir Ddinbych

01745 813539

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

geraint.lloyd-williams@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Richard Mainon

46 Ffordd Parc Castell
Bodelwyddan
LL18 5WD

07970 070564

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Richard Mainon

Lawrlwytho Y Cynghorydd Richard Mainon fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Richard.Mainon@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Christine Marston (Is-Gadeirydd)

Rhyd-y-Gwtta
Waen
St. Asaph
LL17 0DU

01745 582 842

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Christine Marston

Lawrlwytho Y Cynghorydd Christine Marston fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Christine.Marston@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Barry Mellor

32 Hardy Avenue
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 3BG

01745 350067

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Barry Mellor

Lawrlwytho Y Cynghorydd Barry Mellor fanylion cysylltu fel ffeil CSV

barry.mellor@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Melvyn Mile

14 Tan y Plas
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8NQ

07772 355302

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Melvyn Mile

Lawrlwytho Y Cynghorydd Melvyn Mile fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Melvyn.Mile@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Bob Murray

d/o Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Rhuthun
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Bob Murray

Lawrlwytho Y Cynghorydd Bob Murray fanylion cysylltu fel ffeil CSV

bob.murray@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Merfyn Parry

Hwylfa House
Llandyrnog
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 4HG

01824 790338
07836208446

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Merfyn Parry

Lawrlwytho Y Cynghorydd Merfyn Parry fanylion cysylltu fel ffeil CSV

merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Paul Penlington

d/o Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

01745 888364
07733 486373

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Paul Penlington

Lawrlwytho Y Cynghorydd Paul Penlington fanylion cysylltu fel ffeil CSV

paul.penlington@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Pete Prendergast

53 Bryn Cwnin Road
Y Rhyl
LL18 4UB

01745 336152

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Pete Prendergast

Lawrlwytho Y Cynghorydd Pete Prendergast fanylion cysylltu fel ffeil CSV

pete.prendergast@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Fachwen
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan
LL18 2TP

01745 590869

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Arwel Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Anton Sampson

12 Palmeira Gardens
Prestatyn
LL19 9NS

01745 854396

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Anton Sampson

Lawrlwytho Y Cynghorydd Anton Sampson fanylion cysylltu fel ffeil CSV

anton.sampson@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Peter Scott

51 Bishops Walk
Llanelwy
LL17 0SU

01745 583504

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Peter Scott

Lawrlwytho Y Cynghorydd Peter Scott fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Peter.Scott@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Glenn Swingler

27 Fron Terrace
Rhyl Road
Dinbych
LL16 3DT

07718 916 414

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Glenn Swingler

Lawrlwytho Y Cynghorydd Glenn Swingler fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Glenn.Swingler@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Andrew Thomas

27 Bishops Walk
Llanelwy

01745 583 100
07528763848

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Andrew Thomas

Lawrlwytho Y Cynghorydd Andrew Thomas fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Andrew.Thomas@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Rhys Thomas

Perth y Rhos
Ffordd Ystrad
Dinbych
LL16 3HE

07977 911 300

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Rhys Thomas

Lawrlwytho Y Cynghorydd Rhys Thomas fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Rhys.Thomas@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Tony Thomas

ty canol
Y Rhyl
Y Rhyl
LL18 3AY

01745 330 868
07484 807 285

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Tony Thomas

Lawrlwytho Y Cynghorydd Tony Thomas fanylion cysylltu fel ffeil CSV

tony.thomas@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Julian Thompson Hill

33 Salisbury Drive
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 8DN

07796528857

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Julian Thompson Hill

Lawrlwytho Y Cynghorydd Julian Thompson Hill fanylion cysylltu fel ffeil CSV

julian.thompson-hill@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Graham Timms

c/o Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd Sir
Ffordd Wynnstay
RHUTHUN
LL15 1YN

07743 335779

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Graham Timms

Lawrlwytho Y Cynghorydd Graham Timms fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Graham.Timms@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Joe Welch

Plas Farm
Nantglyn
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 5RB

07979 102346

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Joe Welch

Lawrlwytho Y Cynghorydd Joe Welch fanylion cysylltu fel ffeil CSV

joseph.welch@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Cheryl Williams

59 Meredith Crescent
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2HP

01745 369299

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Cheryl Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Cheryl Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

cheryl.williams@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Hottia Farm
Waen Road
Dyserth
LL18 5SE

01745 570282

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd David Gwyn Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

david.g.williams@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Eryl Williams

Maestyddyn
Clawddnewydd
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2NH

01824 750289

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Eryl Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Eryl Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

eryl.williams@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Huw Williams

Fferm Rhesgoed
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YE

01824 709750

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Huw Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Huw Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

huw.o.williams@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Emrys Wynne

Rhos Goch
81 Erw Goch
Rhuthun
LL15 1RS

01824 704772
07976 410 593

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Emrys Wynne

Lawrlwytho Y Cynghorydd Emrys Wynne fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Mark John Young

d/o 13 Stryd y Dyffryn
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 3AD

07825 912554

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Mark John Young

Lawrlwytho Y Cynghorydd Mark John Young fanylion cysylltu fel ffeil CSV

mark.young@denbighshire.gov.uk