Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

01745 336 259

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ellie Marie Chard fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Justine Evans

d/o Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

07795 649557

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Justine Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Justine Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

justinemarie.evans@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Carol Holliday

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Carol Holliday

Lawrlwytho Y Cynghorydd Carol Holliday fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Carol.Holliday@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Fachwen
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan
LL18 2TP

07813 550998

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Arwel Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Nigel Rudd

(Ni roddir cyfeiriad)

David Stewart (Cadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Andrea Tomlin

58 Nant Hall Road
Prestatyn
LL19 9LP

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Andrea Tomlin

Lawrlwytho Y Cynghorydd Andrea Tomlin fanylion cysylltu fel ffeil CSV

andrea.tomlin@denbighshire.gov.uk

Paul Whitham

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Mark John Young (Is-Gadeirydd)

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

07825 912554

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Mark John Young

Lawrlwytho Y Cynghorydd Mark John Young fanylion cysylltu fel ffeil CSV

mark.young@denbighshire.gov.uk