Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

01745 336 259

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ellie Marie Chard fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Hugh Evans

Bryndy
Llanelidan
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HY

01824 750635
07824820525

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.evans@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Justine Evans

22 St Georges Crescent
Y Rhyl
LL18 3NN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Justine Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Justine Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

justinemarie.evans@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Carol Holliday

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Carol Holliday

Lawrlwytho Y Cynghorydd Carol Holliday fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Carol.Holliday@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Merfyn Parry

Hwylfa House
Llandyrnog
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 4HG

01824 790338
07836208446

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Merfyn Parry

Lawrlwytho Y Cynghorydd Merfyn Parry fanylion cysylltu fel ffeil CSV

merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Nigel Rudd

(Ni roddir cyfeiriad)

David Stewart

(Ni roddir cyfeiriad)

Paul Whitham

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Elfed Williams

Dolwar
Llanrhaeadr
Dinbych
LL16 4NT

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Elfed Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Elfed Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

elfed.williams@denbighshire.gov.uk