Rhestr Bostio

Rhestr Bostio

Grŵp Tasg a Gorchwyl Defnydd o Blastig

Mae pob cyfeiriad isod wedi ei arddangos fel rhestr (CSV) gwerth wedi eu rhannu â choma. Gallwch gopïo'r wybodaeth hon i ffeil destun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen i’w ddefnyddio mewn postgyfuno.

I ddefnyddio’r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a’r cyfeiriadau yn cynnwys y penawdau ‘Enw, Cyfeiriad 1 etc.’ i ddogfen Word. To put it into table format: Highlight all the text, go to Table/Convert text to table/Make sure 'separate text at commas' is chosen then OK.

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Ffôn, Ffôn Symudol, E-bost
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard, 13 Pen Y Maes Avenue, Y Rhyl, , , LL18 4ED, 01745 336 259, , Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Martyn Holland, 19 Maes Ial, Llanarmon yn Ial, Sir Ddinbych, , CH7 4PZ, 01824 780703, , martyn.holland@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving, 45 Rhodfa Plas Uchaf, Prestatyn, Sir Ddinbych, , LL19 9NR, 01745 854132, , hugh.irving@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Melvyn Mile, 14 Tan y Plas, Llangollen, Sir Ddinbych, , LL20 8NQ, , 07772 355302, Melvyn.Mile@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Merfyn Parry, Hwylfa House, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4HG, 01824 790338, 07836208446, merfyn.parry@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Paul Penlington, d/o Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN, 01745 888364, 07733 486373, paul.penlington@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Graham Timms, c/o Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd Sir, Ffordd Wynnstay, RHUTHUN, LL15 1YN, , 07743 335779, Graham.Timms@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Emrys Wynne, Rhos Goch, 81 Erw Goch, Rhuthun, , LL15 1RS, 01824 704772, 07976 410 593, Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk