Rhestr Bostio

Rhestr Bostio

Clwydian Range and Dee Valley Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) Partnership

Mae pob cyfeiriad isod wedi ei arddangos fel rhestr (CSV) gwerth wedi eu rhannu â choma. Gallwch gopïo'r wybodaeth hon i ffeil destun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen i’w ddefnyddio mewn postgyfuno.

I ddefnyddio’r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a’r cyfeiriadau yn cynnwys y penawdau ‘Enw, Cyfeiriad 1 etc.’ i ddogfen Word. To put it into table format: Highlight all the text, go to Table/Convert text to table/Make sure 'separate text at commas' is chosen then OK.

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Ffôn, Ffôn Symudol, E-bost
Y Cynghorydd Martyn Holland, 19 Maes Ial, Llanarmon yn Ial, Sir Ddinbych, , CH7 4PZ, 01824 780703, , martyn.holland@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Christine Marston, Rhyd-y-Gwtta, Waen, St. Asaph, , LL17 0DU, 01745 582 842, , Christine.Marston@denbighshire.gov.uk