Rhestr Bostio

Rhestr Bostio

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Mae pob cyfeiriad isod wedi ei arddangos fel rhestr (CSV) gwerth wedi eu rhannu â choma. Gallwch gopïo'r wybodaeth hon i ffeil destun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen i’w ddefnyddio mewn postgyfuno.

I ddefnyddio’r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a’r cyfeiriadau yn cynnwys y penawdau ‘Enw, Cyfeiriad 1 etc.’ i ddogfen Word. To put it into table format: Highlight all the text, go to Table/Convert text to table/Make sure 'separate text at commas' is chosen then OK.

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Ffôn, Ffôn Symudol, E-bost
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker, d/o Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN, , , michelle.walker@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard, 13 Pen Y Maes Avenue, Y Rhyl, , , LL18 4ED, 01745 336 259, , Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , karen.edwards@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Hugh Evans, Bryndy, Llanelidan, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2HY, 01824 750635, 07824 820525, hugh.evans@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Justine Evans, d/o Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN, , 07795 649557, justinemarie.evans@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Martyn Hogg, c/o County Hall, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , martyn.hogg@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Brian Jones, 17 Avondale Drive, Y Rhyl, , , LL18 4EL, , , Brian.Jones@sirddinbych.gov.uk
Y Cynghorydd Delyth Jones, 31 Y Maes, Dinbych, , , LL16 3JR, , , delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Cheryl Williams, 59 Meredith Crescent, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2HP, , , 01745 369299, , cheryl.williams@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Elfed Williams, Dolwar, Llanrhaeadr, Dinbych, , LL16 4NT, , , elfed.williams@denbighshire.gov.uk