Rhestr Bostio

Rhestr Bostio

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Mae pob cyfeiriad isod wedi ei arddangos fel rhestr (CSV) gwerth wedi eu rhannu â choma. Gallwch gopïo'r wybodaeth hon i ffeil destun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen i’w ddefnyddio mewn postgyfuno.

I ddefnyddio’r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a’r cyfeiriadau yn cynnwys y penawdau ‘Enw, Cyfeiriad 1 etc.’ i ddogfen Word. To put it into table format: Highlight all the text, go to Table/Convert text to table/Make sure 'separate text at commas' is chosen then OK.

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Ffôn, Ffôn Symudol, E-bost
Y cynghorydd Karen Anne Edwards, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , karen.edwards@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Chris Evans, 8 Dyffryn Teg, Rhuallt, , , LL17 0TA, , , RobertChris.evans@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Hugh Evans, Bryndy, Llanelidan, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2HY, 01824 750635, 07824820525, hugh.evans@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Justine Evans, 22 St Georges Crescent, Y Rhyl, , , LL18 3NN, , , justinemarie.evans@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Martyn Hogg, c/o County Hall, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , martyn.hogg@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Delyth Jones, 31 Y Maes, Dinbych, , , LL16 3JR, , , delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk