Rhestr Bostio

Rhestr Bostio

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Mae pob cyfeiriad isod wedi ei arddangos fel rhestr (CSV) gwerth wedi eu rhannu â choma. Gallwch gopïo'r wybodaeth hon i ffeil destun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen i’w ddefnyddio mewn postgyfuno.

I ddefnyddio’r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a’r cyfeiriadau yn cynnwys y penawdau ‘Enw, Cyfeiriad 1 etc.’ i ddogfen Word. To put it into table format: Highlight all the text, go to Table/Convert text to table/Make sure 'separate text at commas' is chosen then OK.

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Ffôn, Ffôn Symudol, E-bost
Susan Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Suzy Sturley, (Ni roddir cyfeiriad)
Dominic Oakes, (Ni roddir cyfeiriad)
Y Parch. Brian Huw Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Y Parch. Martin Evans-Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Tania ap Siôn, (Ni roddir cyfeiriad)
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard, 13 Pen Y Maes Avenue, Y Rhyl, , , LL18 4ED, 01745 336 259, , Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk
Jennie Downes, (Ni roddir cyfeiriad)
Y Cynghorydd Cheryl Williams, 59 Meredith Crescent, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2HP, , , 01745 369299, , cheryl.williams@denbighshire.gov.uk
Collette Owen, (Ni roddir cyfeiriad)
Leah Crimes, (Ni roddir cyfeiriad)
Sarah Griffiths, (Ni roddir cyfeiriad)
Y Cynghorydd Ann Davies, c/o Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN, , , janetann.davies@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Gill German, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, 01824 706003, 07795 652824, gill.german@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Merfyn Parry, Hwylfa House, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4HG, 01824 790338, 07836208446, merfyn.parry@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Huw Williams, Pen Rhos, Bryn Eryl, Ffordd yr Wyddgrug, Rhuthun Sir Ddinbych, LL15 1DT, 07545 185756, , huw.o.williams@sirddinbych.gov.uk
Y Cynghorydd Delyth Jones, 31 Y Maes, Dinbych, , , LL16 3JR, , , delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Emrys Wynne, Rhos Goch, 81 Erw Goch, Rhuthun, , LL15 1RS, 01824 704772, 07976 410 593, Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk