Rhestr Bostio

Rhestr Bostio

Pwyllgor Cynllunio

Mae pob cyfeiriad isod wedi ei arddangos fel rhestr (CSV) gwerth wedi eu rhannu â choma. Gallwch gopïo'r wybodaeth hon i ffeil destun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen i’w ddefnyddio mewn postgyfuno.

I ddefnyddio’r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a’r cyfeiriadau yn cynnwys y penawdau ‘Enw, Cyfeiriad 1 etc.’ i ddogfen Word. To put it into table format: Highlight all the text, go to Table/Convert text to table/Make sure 'separate text at commas' is chosen then OK.

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Ffôn, Ffôn Symudol, E-bost
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard, 13 Pen Y Maes Avenue, Y Rhyl, , , LL18 4ED, 01745 336 259, , Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , karen.edwards@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Pen y Dalar, Cynwyd, Corwen, , LL21 0NX, 01490 413308, , gwyneth.ellis@sirddinbych.gov.uk
Y Cynghorydd James Elson, Perthewig, Trefnant, Dinbych, , LL16 4UE, , , james.elson@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Chris Evans, 8 Dyffryn Teg, Rhuallt, , , LL17 0TA, , , RobertChris.evans@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Justine Evans, d/o Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN, , 07795 649557, justinemarie.evans@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Jon Harland, d/o Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN, , , jonathan.harland@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Berth, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2HH, 01824 703128, , huw.hilditch-roberts@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Alan James, 13 Weaver Avenue, Y Rhyl, , , LL18 4HL, 01745 339847, , alan.james@sirddinbych.gov.uk
Y Cynghorydd Delyth Jones, 31 Y Maes, Dinbych, , , LL16 3JR, , , delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Julie Matthews, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , julie.matthews@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Terry Mendies, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, 07795 659777, , terry.mendies@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Raj Metri, Aashirwad, 7 Llwyn Rhuthun, Bodelwyddan, , LL18 5WF, , , rajeev.metri@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Win Mullen-James, 13 Weaver Avenue, Y Rhyl, , , LL18 4HL, , , win.mullen-james@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Merfyn Parry, Hwylfa House, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4HG, 01824 790338, 07836208446, merfyn.parry@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Arwel Roberts, Fachwen, Ffordd Y Rhyl, Rhuddlan, , LL18 2TP, , 07813 550998, arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk
Y Cynghorydd Gareth Sandilands, 16 Llandaff Drive, Prestatyn, , , LL19 8AS, , , gareth.sandilands@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Andrea Tomlin, 58 Nant Hall Road, Prestatyn, , , LL19 9LP, , , andrea.tomlin@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Cheryl Williams, 59 Meredith Crescent, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2HP, , , 01745 369299, , cheryl.williams@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Elfed Williams, Dolwar, Llanrhaeadr, Dinbych, , LL16 4NT, , , elfed.williams@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Mark John Young, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , 07825 912554, mark.young@denbighshire.gov.uk