Rhestr Bostio

Rhestr Bostio

Cyngor Sir

Mae pob cyfeiriad isod wedi ei arddangos fel rhestr (CSV) gwerth wedi eu rhannu â choma. Gallwch gopïo'r wybodaeth hon i ffeil destun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen i’w ddefnyddio mewn postgyfuno.

I ddefnyddio’r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a’r cyfeiriadau yn cynnwys y penawdau ‘Enw, Cyfeiriad 1 etc.’ i ddogfen Word. To put it into table format: Highlight all the text, go to Table/Convert text to table/Make sure 'separate text at commas' is chosen then OK.

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Ffôn, Ffôn Symudol, E-bost
Y Cynghorydd Brian Blakeley, 12 Cambrian Walk, Y Rhyl, Sir Ddinbych, , LL18 4UR, 01745 342550, , brian.blakeley@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Joan Butterfield, 20 Ffordd Tynewydd, Y Rhyl, Sir Ddinbych, , LL18 3BB, 01745 332015, , joan.butterfield@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones, 36 North Drive , Y Rhyl, , , LL18 4SP, 01745 331082, , jeanette.c.jones@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard, 13 Pen Y Maes Avenue, Y Rhyl, , , LL18 4ED, 01745 336 259, , Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Kelly Clewett, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , kelly.clewett@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Ann Davies, c/o Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN, , 07795 652943, janetann.davies@denbighshire.gov.uk
Y cynghorydd Karen Anne Edwards, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , karen.edwards@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Pauline Edwards, 6 Parc Alafowlia, Dinbych, , , LL16 3HZ, , , pauline.edwards@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Pen y Dalar, Cynwyd, Corwen, , LL21 0NX, 01490 413308, , gwyneth.ellis@sirddinbych.gov.uk
Y Cynghorydd James Elson, Perthewig, Trefnant, Dinbych, , LL16 4UE, , , james.elson@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Chris Evans, 8 Dyffryn Teg, Rhuallt, , , LL17 0TA, , , RobertChris.evans@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Hugh Evans, Bryndy, Llanelidan, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2HY, 01824 750635, 07824820525, hugh.evans@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Justine Evans, d/o Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN, , 07795 649557, justinemarie.evans@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Bobby Feeley, Branas, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun, , LL15 2SH, 01824 705040, , bobby.feeley@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Gill German, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , gill.german@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Jon Harland, 2 Bastion Close, Prestatyn, , , LL19 7LT, , , jonathan.harland@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Elen Heaton, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , elen.heaton@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Berth, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2HH, 01824 703128, , huw.hilditch-roberts@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Martyn Hogg, c/o County Hall, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , martyn.hogg@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Carol Holliday, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , Carol.Holliday@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Alan Hughes, Bryn Gwalia, The Crescent, Corwen, , LL21 0BU, 01490 412082, 0779 9177298, alan.hughes@sirddinbych.gov.uk
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving, 45 Rhodfa Plas Uchaf, Prestatyn, Sir Ddinbych, , LL19 9NR, 01745 854132, , hugh.irving@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Alan James, 13 Weaver Avenue, Y Rhyl, , , LL18 4HL, 01745 339847, , alan.james@sirddinbych.gov.uk
Y Cynghorydd Delyth Jones, 31 Y Maes, Dinbych, , , LL16 3JR, , , delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Paul Keddie, Ty Cae'r Onnen, 48 Regent Street, Llangollen, , LL20 8HS, , , Paul.Keddie@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Diane King, 75 Ffordd Elan, Parc View, Y Rhyl, , LL18 4HZ, , , diane.king@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams, 44 Love Lane, Dinbych, Sir Ddinbych, , , , 01745 813539, , geraint.lloyd-williams@sirddinbych.gov.uk
Y Cynghorydd Julie Matthews, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , , julie.matthews@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Jason McLellan, 36 St Chads Way, Prestatyn, , , LL19 8SN, , , jason.mclellan@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Barry Mellor, 32 Hardy Avenue, Y Rhyl, Sir Ddinbych, , LL18 3BG, 01745 350067, , barry.mellor@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Terry Mendies, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, 07795 659777, , terry.mendies@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Raj Metri, Aashirwad, 7 Llwyn Rhuthun, Bodelwyddan, , LL18 5WF, , , rajeev.metri@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Win Mullen-James, 13 Weaver Avenue, Y Rhyl, , , LL18 4HL, , , win.mullen-james@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Merfyn Parry, Hwylfa House, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4HG, 01824 790338, 07836208446, merfyn.parry@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Pete Prendergast, 53 Bryn Cwnin Road, Y Rhyl, , , LL18 4UB, 01745 336152, , pete.prendergast@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Arwel Roberts, Fachwen, Ffordd Y Rhyl, Rhuddlan, , LL18 2TP, 01745 590869, , arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk
Y Cynghorydd Gareth Sandilands, 16 Llandaff Drive, Prestatyn, , , LL19 8AS, , , gareth.sandilands@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Peter Scott, 51 Bishops Walk, Llanelwy, , , LL17 0SU, 01745 583504, , Peter.Scott@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Rhys Thomas, Perth y Rhos, Ffordd Ystrad, Dinbych, , LL16 3HE, , 07977 911 300, Rhys.Thomas@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Andrea Tomlin, 58 Nant Hall Road, Prestatyn, , , LL19 9LP, , , andrea.tomlin@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Michelle Walker, 63 Pen y Maes Avenue, Y Rhyl, , , LL18 4ED, , , michelle.walker@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Cheryl Williams, 59 Meredith Crescent, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2HP, , , 01745 369299, , cheryl.williams@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd David Gwyn Williams, Hottia Farm, Waen Road, Dyserth, , LL18 5SE, 01745 570282, , david.g.williams@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Elfed Williams, Dolwar, Llanrhaeadr, Dinbych, , LL16 4NT, , , elfed.williams@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Eryl Williams, Maestyddyn, Clawddnewydd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2NH, 01824 750289, , eryl.williams@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Huw Williams, Pen Rhos, Bryn Eryl, Ffordd yr Wyddgrug, Rhuthun Sir Ddinbych, LL15 1DT, 07545 185756, , huw.o.williams@sirddinbych.gov.uk
Y Cynghorydd Emrys Wynne, Rhos Goch, 81 Erw Goch, Rhuthun, , LL15 1RS, 01824 704772, 07976 410 593, Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Mark John Young, d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, , LL15 1YN, , 07825 912554, mark.young@denbighshire.gov.uk