Rhestr Bostio

Rhestr Bostio

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Mae pob cyfeiriad isod wedi ei arddangos fel rhestr (CSV) gwerth wedi eu rhannu â choma. Gallwch gopïo'r wybodaeth hon i ffeil destun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen i’w ddefnyddio mewn postgyfuno.

I ddefnyddio’r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a’r cyfeiriadau yn cynnwys y penawdau ‘Enw, Cyfeiriad 1 etc.’ i ddogfen Word. To put it into table format: Highlight all the text, go to Table/Convert text to table/Make sure 'separate text at commas' is chosen then OK.

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Ffôn, Ffôn Symudol, E-bost
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard, 13 Pen Y Maes Avenue, Y Rhyl, , , LL18 4ED, 01745 336 259, , Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Tony Flynn, 44 Grosvenor Road, Prestatyn, , , LL19 7NP, , 07789 502 554, Tony.Flynn@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Martyn Holland, 19 Maes Ial, Llanarmon yn Ial, Sir Ddinbych, , CH7 4PZ, 01824 780703, , martyn.holland@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Barry Mellor, 32 Hardy Avenue, Y Rhyl, Sir Ddinbych, , LL18 3BG, 01745 350067, , barry.mellor@denbighshire.gov.uk
Y Cynghorydd Rhys Thomas, Perth y Rhos, Ffordd Ystrad, Dinbych, , LL16 3HE, , 07977 911 300, Rhys.Thomas@denbighshire.gov.uk
Paul Whitham, (Ni roddir cyfeiriad)